פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 9. העולם כולו נגדנו? – התקשורת הזרה וישראל

January 9, 2017

אורח: העיתונאי, הדקומנטר והסופר שרל אנדרלן. החלטת מועצת הביטחון נגד ההתנחלויות, שהתקבלה לפני ימים אחדים, בהימנעות ארה"ב, מעוררת בשיח הציבורי והפוליטי אצלנו, את האינסטינקטים הישנים בנוגע ליחסה של הקהילה הבינלאומית לישראל. "העולם כולו נגדנו", "עם לבדד ישכון", "או"ם שמום", ו"עלינו לסמוך רק על עצמנו" – "בלי בג"ץ ובלי בצלם" – הם אחדים מהביטויים המכוננים של ...

הפוסט פרק 9. העולם כולו נגדנו? – התקשורת הזרה וישראל הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App