פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 7. הרוויזיוניסטים

January 7, 2017

אורח: יצחק (איני) עבאדי, מזרחן, איש אשכולות, רב מעללים, בן דגניה א'  

התנועה הרוויזיוניסטית שפרשה מהמוסדות הלאומיים, הכריזה על מרד בשלטונות המנדט הבריטי בינואר 1944, בעצם ימי מלחמתם בנאצים. נימוקיה והצדקותיה היו רבים ושונים, וכך גם טענותיהם של ראשי המרד להצלחות אסטרטגיות. האם, באמת, כפי שטענו מנחם בגין וחבריו, מוטט המרד הרביזיוניסטי את אחיזתה ...

הפוסט פרק 7. הרוויזיוניסטים הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App