פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 4. “בן-הכלבה ההאשמי”

December 2, 2016

  אורח: יצחק (איני) עבאדי, מזרחן, איש אשכולות, רב מעללים, בן דגניה א' בפרק הזה נדון באירועים הדרמטיים שמתרחשים בשלבים הראשונים של מלחמת העצמאות. האם הנרטיב המספר על שבעה צבאות ערב שלחמו נגד מדינת ישראל במלחמת העצמאות היה מיתוס? מה היה כוחם האמיתי של הערבים במלחמה ונגד מי הם נלחמו? למה חיים וייצמן ומנהיגים ציוניים ...

הפוסט פרק 4. "בן-הכלבה ההאשמי" הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App