פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 33. וינגייט ומלחמתו בבנדיטים

October 12, 2018

הוא הגיע לארץ־ישראל ב-1936 – קצין מודיעין בריטי זוטר, ובתוך זמן קצר דרך כוכבו בישוב היהודי והותיר בו סימן עמוק. אפשר אולי לראות בו מן נמסיס, או תמונת מראה של לורנס איש ערב; קצין בריטי, רומנטיקן, שנמשך בחבלי קסם אל המזרח, אך בשונה מלורנס הוא בחר לסייע ליהודים, ולא לערבים. הוא הקים את "פלגות הלילה", ...

הפוסט פרק 33. וינגייט ומלחמתו בבנדיטים הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App