פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 32. תרשום אני ערבי גאה

August 22, 2018

"רוע זה כבר להתחיל לחלק את הפרות, ולחלק את המכוניות ואת הנשים – היו פנטזיות כאלה…" (נג'יב אבו-רקיה) הוא ייחל להשמדתה של מדינת ישראל ב-1967, אבל יצא לחלוב את הפרות בקיבוץ השכן, ולהחליף את הגברים היהודיים, שיצאו למלחמה. הוא מאמין שישראל לא תתקיים לאורך זמן אם תמשיך להתבסס רק על כוחה, ובינתיים הוא מציע ליהודים ...

הפוסט פרק 32. תרשום אני ערבי גאה הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App