פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 3. הקיבוצים הראשונים שמעולם לא שמעתם עליהם

August 19, 2016

שיעור נדיר בהיסטוריה עם יצחק (איני) עבאדי, מזרחן, איש אשכולות, רב מעללים, בן דגניה א'  הנה הגדרה של קיבוץ בויקיפדיה: "קיבוץ הוא צורת התיישבות שיתופית ייחודית לציונות, ליישוב ולמדינת ישראל, המבוססת על שאיפת הציונות להתיישבות מחודשת בארץ ישראל ועל ערכים סוציאליסטיים, שוויון בין בני האדם ושיתוף כלכלי ורעיוני." האמנם? אורחנו, המזרחן יצחק (איני) עבאדי, בן קיבוץ דגניה א', ...

הפוסט פרק 3. הקיבוצים הראשונים שמעולם לא שמעתם עליהם הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App