פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 23. הלורד בלפור מגיע לבלפוריה

November 5, 2017

לפני חמש שנים עזבתי את ירושלים ועברתי להתגורר בבלפוריה, על מנת ליישב מחדש נחלה, שנרכשה בתחילת שנות ה-20 של המאה הקודמת ע"י דוד רחוק מאמריקה, וננטשה לבסוף. בלפוריה, הוא מושב קטן ונחבא אל הכלים, בין כתפי הרי נצרת לחמוקי גבעת המורה. כשבלפור בא לבקר את הישוב שנקרא על שמו בשנת 1925, נולדו מי שהם היום ...

הפוסט פרק 23. הלורד בלפור מגיע לבלפוריה הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App