פרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot

פרק 17. עזה – חלק ג’: מה נעשה במיליון ערבים

June 26, 2017

בישראל אחרי 67' שרר קונצנזוס פוליטי, לפיו יש לספח את רצועת עזה  ולדלל אותה מאוכלוסית הפליטים. פרק זה, השלישי בסדרה "עזה – הסיפור הלא מוכר", מציג את התכניות המעשיות לסילוק הפליטים מהרצועה, למדינות ערב ולמדינות המערב, ומראה כיצד התכניות הללו הוסתרו מעיני הציבור ומהעולם. נציג כאן גם את התכניות המהפכניות לשיקום פליטי עזה בתוך ישראל ...

הפוסט פרק 17. עזה – חלק ג': מה נעשה במיליון ערבים הופיע ראשון בפרות קדושות עם יזהר באר parot kdoshot WP

Play this podcast on Podbean App